Polityka prywatności

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Dawid Tracz Dawid Tracz, Elegancki Smok z siedzibą w Krakowie, ul. Biskupa Hodura 1/2, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP – 553 198 58 01, REGON 362120956. („Sprzedający”), jako operator serwisu internetowego, będącego sklepem internetowym, udostępnianego pod adresem www.sklep.5razones.pl („Serwis”), w pełni respektując prawo użytkowników Serwisu do ochrony prywatności, gwarantuje im prawo wyboru, w jakim zakresie udostępniane będą informacje, które ich dotyczą.

 2. Sprzedający umożliwia korzystanie z Serwisu w sposób anonimowy, z tym zastrzeżeniem, że dokonywania zakupów w Sklepie wymaga podania określonych danych osobowych, niezbędnych dla realizacji usług.

 3. Sprzedający oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji w Serwisie, gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Serwisu, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania (tzw. logi systemowe) oraz dane statystyczne, informacje dotyczące preferencji użytkowników itp. (tzw. pliki cookies).

 4. Istotnymi dla niniejszego dokumentu pojęciami są:

 1. pliki cookies – niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, która przechowywana jest w urządzeniu końcowym użytkownika, a którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia końcowego,

 2. log systemowy – informacja, jaką przekazuje serwerowi urządzenie końcowe użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać różne dane (w szczególności numer IP, datę i czas wizyty itp.), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

 3. adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie końcowe podłączone do Internetu – numer IP może być na stałe związany z danym urządzeniem końcowym (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

 1. Sprzedający pozyskuje informacje o użytkownikach Serwisu poprzez:

 1. formularze, w których użytkownik dobrowolnie zamieszcza informacje,

 2. pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), zapisywane w urządzeniach końcowych użytkownika,

 3. logi systemowe serwera operatora hostingowego – spółki home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000431335, NIP: 852-21-03-252.

 1. Informacje gromadzone przez Sprzedający wykorzystywane są w celu:

 1. świadczenia usług i informowania o usługach,

 2. optymalizacji i udoskonalenia Serwisu oraz dostosowania Serwisu do potrzeb użytkownika,

 3. zapewnienia bezpieczeństwa serwisu,

 4. tworzenia statystyk, dotyczących funkcjonowania Serwisu,

 5. prowadzeniu działań reklamowych, z uwzględnieniem zainteresowań i miejsca zamieszkania użytkownika, pod warunkiem uzyskania jego uprzedniej zgody.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

 1. Sprzedający oświadcza, że stosowane w Serwisie pliki cookies mają charakter plików: „sesyjnych” (session cookies) lub „stałych” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 2. Informacje pozyskiwane w ramach plików cookies nie identyfikują danych osobowych użytkownika i nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.

 3. Celem gromadzenia informacji w ramach plików cookies jest pozyskanie wiedzy o wydajności i funkcjonowaniu Serwisu, prowadzenie działań statystycznych i badawczych, mających na celu usprawnienie Serwisu i świadczonych w nim usług, personalizację usług, mając na względzie preferencje użytkowników, prowadzenie działań reklamowych w Serwisie.

 4. Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika jest zazwyczaj domyślnie dopuszczone przez przeglądarkę internetową, z tym zastrzeżeniem, że użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmian ustawienia w tym zakresie, co szczegółowo wskazano w pkt. IV ust. 3.

 5. Sprzedający gromadzi informacje o użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7 poniżej.

 6. W Serwisie zamieszczane są także pliki cookies zewnętrzne, zamieszczane przez partnerów Sprzedający, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych, a mianowicie:

 1. pliki cookies, związane z badaniami pochodzą od spółki GEMIUS S.A. oraz Google Inc. (w ramach funkcjonalności Google Analitics),

 1. Wobec powyższego Sprzedający zaleca użytkownikom zapoznanie się z zasadami gromadzenia plików cookies przez wskazane powyżej podmioty, które publikowane są na stronach internetowych partnerów.

 2. Sprzedający zastrzega, że pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem Serwisu mogą być także wykorzystywane przez innych partnerów Sprzedający, dla celów realizacji usług, udostępnianych za pomocą Serwisu.

 

 1. LOGI SYSTEMOWE

 

 1. Niezależnie od plików cookies, w Serwisie gromadzone są informacje o użytkownikach, w postaci logów systemowych, przekazywanych przez przeglądarki internetowe. Podlegają one zapisaniu w warstwie serwerowej.

 2. Informacje gromadzone w ramach logów systemowych są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem, rozpoznawania problemów, związanych z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

 3. Informacje, zapisywane w postaci logów systemowych, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą zawierać w szczególności:

 1. adres IP użytkownika,

 2. adres URL strony internetowej, odwiedzanej przez użytkownika,

 3. adres URL strony internetowej uprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez przekierowanie,

 4. dane dotyczące przeglądarki internetowej użytkownika i systemu operacyjnego,

 5. nazwę stacji użytkownika (identyfikacja realizowana przez protokół HTTP).

 

 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

 1. Informacje gromadzone przez Sprzedający udostępniane są osobom trzecim, w tym w szczególności upoważnionym organom państwowym, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, a także po uzyskaniu zgody użytkownika, w celu świadczenia określonej usługi.

 2. Użytkownik posiada prawo wglądu, zmiany oraz usunięcia udostępnionych informacji.

 3. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji (plików cookies) poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Sprzedający zastrzega jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

 4. Niezależnie od zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, co zostało szczegółowo wskazane na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek internetowych, a mianowicie – w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:

 1. Google Chrome – należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia – Pokaż ustawienia zaawansowane – w sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści – w sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:Usuwanie plików Cookie;
  Domyślne blokowanie plików Cookie;
  Domyślne zezwalanie na pliki Cookie;
  Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki;
  Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.
 2. Internet Explorer 8.0 – z menu przeglądarki (prawy górny róg) należy wybrać narzędzia – opcje internetowe – prywatność, przycisk Witryny, gdzie suwakiem możliwe jest ustawienie poziomu – zmianę należy zatwierdzić Suwakiem ustawiamy przyciskiem OK.

 3. Mozilla Firefox – z menu przeglądarki należy wybrać: narzędzia – opcje – prywatność. Należy uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”; o ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

 4. Opera – z menu przeglądarki należy wybrać: narzędzie – preferencje – zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji „ciasteczka”.

 5. Safari – w menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo – tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.